Đời sống

THÔNG BÁO VỀ 12 MẮC COVID-19

01/08/2020

Các ca dương tính mới là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có tiếp xúc gần với họ.

Các ca dương tính mới là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có tiếp xúc gần với họ. Trong đó, 5 ca là người Quảng Nam, 7 ca là người Đà Nẵng. CA BỆNH 547 (BN547): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng CA BỆNH 548 (BN548): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng CA BỆNH 549 (BN549): Bệnh nhân nữ, 55, tuổi Tiếp xúc gần BN461 CA BỆNH 550 (BN550): Bệnh nhân nữ, 75 tuổi, Tiếp xúc gần BN461 CA BỆNH 551 (BN551): Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, Tiếp xúc gần BN461 CA BỆNH 552 (BN552): Bệnh nhân nam, 78 tuổi, Người nhà bệnh nhân tại Khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng CA BỆNH 553 (BN553): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, Bệnh nhân Khoa Y học nhiệt đới và Khoa Nội-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng CA BỆNH 554 (BN554): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, Tiếp xúc gần BN416 CA BỆNH 555 (BN555): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, Bệnh nhân Khoa Ngoại-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng CA BỆNH 556 (BN556): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng CA BỆNH 557 (BN557): Bệnh nhân nam, 2 tuổi, tiếp xúc gần BN509 CA BỆNH 558 (BN558): Bệnh nhân nữ, 72 tuổi, Bệnh nhân Khoa Nội-Thần kinh và Khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng


CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Nhận bản tin BĐS qua email
TÍNH NĂNG HỖ TRỢ

SIÊU MÔI GIỚI