Đăng tin rao vặt

THÔNG TIN CƠ BẢN


Diện tích 54.9 m2, 53.5m2
/ Giá 2.85 tỷ / tổng diện tích, 50.6 triệu / m2

THÔNG TIN CHI TIẾT


Nội dung tối da 3000 ký tự

Chọn ảnh...
- Chọn ảnh để upload: (gif, png, jpg, jpeg < 4MB, tối đa 3 ảnh/1 tin)
- Ảnh đầu tiên sẽ là ảnh đại diện


THÔNG TIN KHÁC


m
m

Bạn hãy tìm địa điểm rồi click vào bản đồ để đánh dấu vị trí.